Volontiranje

Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Volonterstvo (volonterizam, volontiranje) neprofitna je i neplaćena aktivnost kojom pojedinci i pojedinke, samostalno ili u okviru neke grupe ili organizacije, doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Volontiranje se javlja u raznim oblicima: od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima.

 

Bitne značajke volonterstva:

  • dobrovoljnost - obavlja se bez ikakve prisile, slobodno
  • neplaćenost - ne radi se iz želje za zaradom, nego besplatno
  • solidarnost - radi se iz suosjećanja s drugim, iz želje da se nekom pomogne.

 

Volonterski centar Slavonski Brod

Etički kodeks volontera

Zakon o volonterstvu

Pratite nas na Facebooku