Vijesti

Pratite naše najnovije vijesti

Danas,  27. studenog,  u prostorijama Društva, s početkom u 11,00 sati, održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljene nove smjernice za liječenje multiple skleroze.

Uz predsjednika DMS BPŽ Željka Pudića, na konferenciji su govorile i prim.dr.sc. Lidija Šapina, spec. neurolog i dr. Marija Ratković, spec.neurolog.

Nakon dvadesetogodišnje borbe neurologa i oboljelih od multiple skleroze te zagovaranja SDMSH-a uz podršku udruga članica u proteklih godinu dana kampanje “Je li liječenje MS-a i dalje lutrija?“, prema novim smjernicama će biti omogućeno pravovremeno i nediskriminirajuće liječenje više od 6000 osoba oboljelih od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj.

Uklonjena su tri diskriminirajuća kriterija za liječenje MS-a;  dob do 55 godina starosti, trajanje bolesti najmanje godinu dana te dva liječena pogoršanja u dvije godine.

Novost je i uvođenje lijeka za liječenje primarno progresivnog oblika multiple skleroze. Nove smjernice HZZO-a stupile su na snagu 22.11.2018.

Ovom odlukom oboljeli od multiple skleroze u RH imaju jednak pristup liječenju kao i njihovi suborci u razvijenim europskim zemljama te je ovo veliki uspjeh za sve nas.

UKINUTI DISKRIMINIRAJUĆI KRITERIJI ZA LIJEČENJE OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE!

  • IMG-9c94b0971ed9bd10b711b60f31de384f-V
  • IMG-c938d2ef681bd8de401541f09799a74a-V
  • IMG-cea4619851ca5a6ac5ed08604488b7c0-V
  • IMG-fed3924237075e8f24561561fa6c6906-V

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 98/2018)

Nove smjernice u liječenju multiple skleroze

Smjernica NL303

Indikacije za početak liječenja 1. linijom terapije (interferonom beta/glatiramer acetatom*/teriflunomidom/dimetilfumaratom) bolesnika s relapsno-remitirajućom multiplom sklerozom:

a. 2 relapsa (u relaps se ubraja i anamnestički relaps za kojega se naknadno ustanovi da je posljedica demijelinizacijskih lezija, a zbog kojega se bolesnik javio svom liječniku obiteljske medicine ili neurologu te kod kojega je došlo do spontanog oporavka. Relaps ne mora biti liječen pulsnom kortikosteroidnom terapijom ako dođe do spontanog oporavka simptoma) ili

b. 1 relaps
+ I. dokaz diseminacije u prostoru: ≥1 T2 lezije u 2 od 4 tipične regije za multiplu sklerozu unutar središnjeg živčanog sustava (periventrikularna, jukstakortikalna, infratentorijska ili leđna moždina)
+ II. diseminacija u vremenu: istovremena prisutnost demijelinizacijske lezije koja se imbibira kontrastom i neimbibirajuće demijelinizacijske lezije ili nova T2 i/ili gadolinijumom imbibirana demijelinizacijska lezija na kontrolnom MR-u bez obzira u kojem vremenskom razmaku se učini ili pozitivne oligoklonske IgG vrpce u likvoru.

c. EDSS ≤6

d. Odsutnost trudnoće*

e. Odobrenje bolničkog povjerenstva za lijekove za početak i nastavak liječenja

f. Liječenje počinje sa interferonom ili glatiramer acetatom.

*Napomena: trudnoća nije kontraindikacija za prekid liječenja glatiramer acetatom

 

Početak bolesti u dobi do 55 godina
    >kriterij uklonjen >nema kriterija dobi za početak liječenja
Trajanje bolesti najmanje 1 godinu prije uključivanja u tretman
    >kriterij uklonjen >nema kriterija trajanja bolesti najmanje godinu dana
Najmanje 2 liječena relapsa u 2 godine prije uključivanja u tretman
    >kriterij izmijenjen >relapsne mora biti liječen i nema vremenske odrednice u kojem se treba pojaviti

 

Smjernica NL484

Za liječenje odraslih bolesnika s ranom primarno progresivnom multiplom sklerozom (PPMS).

Kriteriji za primjenu:

I. Progresija onesposobljenosti u trajanju od 1 godine (utvrđena retrospektivno ili prospektivno) neovisno o kliničkim relapsima, ukoliko su zadovoljena još 2 od slijedećih 3 kriterija:

1. Jedna ili više T2-hiperintenzivnih lezija karakterističnih za MS u jednoj ili više slijedećih struktura: periventrikularno, kortikalno ili jukstakortikalno ili infratentorijalna,
2. dvije ili više T2 – hiperintenzivne lezije u kralježničnoj moždini,
3. prisutnost specifičnih oligoklonalnih traka u cerebrospinalnom likvoru.

II. EDSS manje ili jednako 6,

III. odsutnost trudnoće.

Kriterij za isključivanje iz terapijskog postupka lijekom je porast EDSS za 2 ili više.

Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove iz sredstava posebno skupih lijekova.

 

Proširenje indikacija za liječenje multiple skleroze na primarno progresivni oblik bolesti.

Indikacija za početak liječenja zadovoljeni međunarodni (McDonaldovi) dijagnostički kriteriji te status na proširenoj ljestvici statusa onesposobljenosti (EDSS).

Nema kriterija dobi za početak liječenja.

Početak liječenja ne ovisi o kliničkim relapsima.

 

Pogledajte prilog iz Dnevnika Slavonskobrodske Televizije: