Vijesti

Pratite naše najnovije vijesti

Konferencija predstavljanja projekta „Pritisak za pristup“


Dana 14.11.2023. godine, na Izletišu Jezero Zeleno srce, ulica Pavla Šubića 133a, 35 000 Slavonski Brod, u 12:00 sati održana je Konferencija predstavljanja projekta "Pritisak za pristup".

Organizator Konferencije je Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije.


Konferencija je organizirana s ciljem predstavljanja projekta, aktivnosti, razvijenim metodologijama, proizvodima i rezultatima provedbe, informiranja javnosti i prijenosa znanja zainteresiranim sudionicima.

Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 88.390,14 EURA, što su ujedno i ukupni prihvatljivi troškovi projekta u sklopu Financijske podrške Fonda. 
Trajanje projekta je 15 mjeseci, odnosno provodi se u razdoblju od 01.09.2022. do 30.11.2023. godine.
Prijavitelj i korisnik projekta „Pritisak za pristup“ je Društvo multiple skleroze Brodsko – posavske županije, a Partneri na projektu su:
1. Udruga osoba s invaliditetom „Loco – Moto“ Slavonski Brod;
2. Policijska uprava brodsko – posavska;
3. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom;
4. Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko – moslavačke županije i
5. Udruga Artepunkt Skandinavia.


Projekt doprinosi sljedećem prioritetnom programskom području:  „Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta“.
Projekt primarno doprinosi programskom učinku: „Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju“.


OPĆI CILJ PROJEKTA
Unaprijediti poštivanje ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje.


SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
1. Promicanje poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI), kroz zagovaranje jednakog postupanja prema OSI i osobama oboljelim od multiple skleroze.
2. Povećanje svijesti šire javnosti o problemima OSI i drugih ranjivih skupina radi osiguravanja jednakosti u društvu i smanjenju diskriminacije prema OSI te informiranje o međunarodnim standardima ljudskih prava.
3. Poboljšanje kvalitete života žrtava kršenja ljudskih prava kroz informiranje i osnaživanje OSI i osoba oboljelih od MS-a.

 

  • KONFERENCIJA1.2
  • KONFERENCIJA1.3
  • KONFERENCIJA1
  • KONFERENCIJA2
  • KONFERENCIJA3
  • KONFERENCIJA4
  • KONFERENCIJA5

 

Ova društvena objava omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.
Sadržaj ove društvene objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko - posavske županije i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.
#acfcroatia #acfhrvatska #acfprojekti #ActiveCitizensFund #activecitizensfundcroatia"

Obavijesti

Pratite nas na Facebooku