Vijesti

Pratite naše najnovije vijesti

2. Sastanak projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“ i posjeta KOA vezano uz koordinaciju rada OA i pružanja usluge osobne asistencije.

U sklopu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“, kodni broj ugovora: UP.02.2.2.02.0061 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014- - 2020., financiranog iz Europskog socijalnog fonda, dana 3. listopada 2017. godine, s početkom u 15:00 h, u prostorijama Društva multiple skleroze Požeško-slavonske županije održan je 2. Sastanak projektnog tima nositelja projekta Društva multiple skleroze Brodsko-posavske i partnerske organizacije Društva multiple skleroze Požeško-slavonske županije.

Sastanku su bili nazočni Željko Pudić predsjednik udruge Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije, Lidija Kaminski voditeljica projekta, Nada Pišonić koordinatorica osobnih asistenata nositelja projekta, Zdenko Mršić predsjednik udruge Društva multiple skleroze Požeško-slavonske županije (Partnerska organizacija 1) i Nataša Mandić koordinatorica osobnih asistenata partner5ske organizacije 1.

Sastanka smo započeli posjetom korisnika usluge osobne asistencije i njihovih osobnih asistenata. Sastanak smo nastavili u prostoru udruge. Voditeljica projekta prošla je kroz aktivnosti projekta i obavijestila prisutne o tijeku aktivnosti E1 – Pružanje usluge osobne asistencije, V - Promidžba i vidljivost, PM – Upravljanje projektom i administracija te da je praćenje i vrednovanje projekta izvršeno sukladno Općim i posebnim uvjetima ugovora.

Predsjednici udruga zahvalili su se prisutnima na uspješnoj suradnji.

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije“, Više informacija na www.esf.hr

 

Nositelj projekta:

Partneri projekta:

  • slika11_2017
  • slika22_2017
  • slika33_2017
  • slika44_2017
  • slika55_2017

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.