Socijalna i psihosocijalna zaštita oboljelih od MS-a, grad Slavonski Brod

Kroz ovaj projekt ostvareni su slijedeći rezultati:

 • poboljšana kvaliteta života i zdravlja oboljelih od multiple skleroze,
 • svladana fiziološka, psihološka i socijalna ograničenja oboljelih,
 • smanjen stres i strah od progresije bolesti,
 • vraćano samopouzdanje kod većine korisnika,
 • unaprjeđen odnos prema drugima,
 • stvorena pozitivna samosvijest,
 • smanjena socijalna isključenost korisnika,
 • potaknuti korisnici za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice i na rješavanje problematike osoba s invaliditetom,
 • lokalna zajednica upoznata je sa problematikom osoba s invaliditetom i posjedovanjem vještina,
 • pojačan osjećaja pripadnosti društvu korisnika,
 • uključeno više volontera u rad udruge (u provedbu kreativnih radionica, rad ureda i kao pomoć u obavljanju svakodnevih aktivnosti korisnika u njihovim domovima) – u protekloj godini novih 8 volontera, u tekućoj godini 2 volontera,
 • Unaprijeđena suradnja i partnerstvo između 6 udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na području grada Slavonskog Broda, lokalne samouprave  i lokalnih pružatelja socijalnih usluga, unaprijeđene usluge koje se pružaju kroz razne institucije na području naše županije (ostvarena brža, kvalitetnija, potpunija i dostupnija socijalna usluga za osobe s invaliditetom),
 • aktivno se koriste postojeći resursi u zajednici koji se tiču zadovoljavanja socijalnih i zdravstvenih potreba,
 • osobe s invaliditetom uključene su u sve segmente života lokalne sredine,      
 • senzibilizirana zajednica o potrebama osoba s invaliditeom putem javnih nastupa, lokalnih medija i pismenim putem (distribuiranjem letaka),
 • osigurano ujednačavanje životnih šansi i reduciran rizik od socijalne isključenosti  osoba s invaliditetom (uključeno 10 osoba s težim stupnjem invaliditeta u program pomoći i njege u kući kroz suradnju s gradom Slavonski Brod i projek Javnog rada Grada Slavonskog Broda),
 • rasterećeni članovi obitelji i unapređen odnos unutar obitelji oboljelih (u 10 obitelji),
 • kvalitetno iskorišteno slobodno vrijeme osoba s invaliditetom i ostvarena bolja komunikacija među oboljelima i članovima obitelji oboljelih te razvijena prevencija rizičnih ponašanja (uključeno u program kreativnih radionica 15 članova udruge i 5 članova obitelji),
 • psihofizički osnažene osobe s invaliditetom i upućene u korištenje pomagala za upotrebu u svakodnevnom životu (20 osoba),
 • izrađen tiskani materijal (brošura, bilten i letci) koji daju uvid u pravo stanje osoba s invaliditetom, njihovim potrebama i mogućnostima, pravima i povlasticama, aktivnostima udruge i mogućnostima pomoći od strane donatora ili volontera.

Od 2009. godine Grad Slavonski Brod potpomaže projektne aktivnosti koje izravno financira. Aktivnosti obuhvaćene projektima upućenih prema Gradu, odnose se uglavnom na aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života i zdravlja oboljelih od MS-a, svladavanje fizioloških, psiholoških ili socijalnih ograničenja, savladavanja stresa i straha, vraćanje samopouzdanje, unaprjeđenje odnosa prema drugima, jačanje pozitivne samosvijesti, poticanje oboljelih da aktivno sudjeluju u životu lokalne zajednice i svojih obitelji, upoznavanje lokalne zajednice sa posjedovanjem vještina bez obzira na invalidnost, kreativno izražavanje, jačanje osjećaja pripadnosti društvu i sl.