Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom (oboljelih od multiple skleroze)

Ovaj program je jedan od najvažnijih programa koje je udruga od dana svoga postojanja osmislila u smislu poboljšanja kvalitete života svojih članova. Omogućeno je svim članovima da se uključe prema svojim mogućnostima u aktivnosti Programa. Provodi se od 01. lipnja 2010. do kraja svibnja 2013. godine.

Programom su obuhvaćeni gotovo svi članovi udruge kroz različite vidove aktivnosti i usluga. Svatko od članova mogao je odabrati vid aktivnosti ili usluga koje su im potrebne, s napomenom da su neke usluge bile predviđene samo za osobe s težim stupnjem invaliditeta, a vodilo se računa i o obiteljskom statusu i starosnoj dobi, zainteresiranosti i sklonostima članova.

Program odgovara na sljedeće potrebe korisnika: pomoć u obavljanju kućanskih poslova, pomoć u održavanju osobne higijene, osnovne zdravstvene skrbi, održavanju okućnice, usluge posredovanja između osobe s invaliditetom i institucija vezano uz ostvarivanje različitih prava te uključivanje u organizirane aktivnosti slobodnog vremena kroz različite radionice (kreativne, informatičke, psihološke, sportske, zabavne i sl.), razgovore i druženja u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti i društvene napuštenosti, duži ostanak u vlastitom domu, stjecanje novih znanja i vještina i povećanje potencijala za uključivanje na tržište rada.

Za podmirenje navedenih potreba korisnika planirano je:
• organizirati «servis» za pomoć u kući osobama s invaliditetom,
• potaknuti zapošljavanje teže zapošljivih osoba (osoba s invaliditetom ili s nižom stručnom spremom, dugo nezaposlenih osoba),
• poticati volonterstvo u radu s osobama s invaliditetom,
• uputiti korisnike u različite načine kreativnog izražavanja putem stručnih osoba kroz pružanje usluga i aktivnosti koje će doprinijeti stjecanju novih vještina i povećanju potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada,
• uputiti ih u osnove rada na računalu i načine komuniciranja putem novih tehnologija,
• poticati međusobnu suradnju tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te nevladinih organizacija u lokalnoj zajednici,
• popunjavati Bazu podataka i Registar članova, pripremati nove anketne upitnike u suradnji sa Savezom SDMSH, HZZ-om, HZMO, HZZO Centrom za socijalnu skrb i lokalnom samoupravom,
• izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, pravima, mogućnostima zapošljavanja i drugom,
• organizirati psihološke radionice i individualna savjetovanja psihologa i osigurati mogućnost savjetovanja u kriznim situacijama,
• organizirati predavanja, educirati i uključiti korisnike u individualna savjetovanja fizioterapeuta (što će im omogućiti samostalno kretanje u zajednicama u kojima žive, korištenje ili uporabu ortopedskih pomagala/posebno novih tehnologija i adaptivnih sredstava kojima se povećava samostalnost i neovisnost korisnika).

Ciljane skupine provedbe programa su oboljeli od multiple skleroze ili srodne bolesti (članovi udruge). 80 % korisnika su osobe s invaliditetom (od 50 – 100 % tjelesnog oštećenja), 10 % je pokretnih članova i 10 % su članovi obitelji oboljelih. Kroz program su zaposlene 4 geronto-domaćice, 1 viša fizioterapeutkinja i administratorica/voditeljica računalnih radionica i koordinatorica na projektima i programima.

Događanja

Pratite nas na Facebooku