Usluge osobne asistencije osobama s najvećim i najtežim stupnjem invaliditeta

Društvo od 2006. godine provodi projekta „Usluge osobne asistencije osobama s najvećim i najtežim stupnjem invaliditeta“. Te godine usluge osobnog/e asistenta/ice koristilo je troje (3) korisnika. 2007. godine uključuju se još troje (3) korisnika. Zbog zainteresiranosti većeg broja članova za ovim uslugama u 2010. godini u projekt se uključilo još šest (6) korisnika/ca. Od tada pa sve do danas u projekt je uključeno ukupno dvanaest (12) korisnika/ca osobnog asistenta/ice. Potreba za ovim usluga je daleko veća, ali kako se iz državnog proračuna i lutrijskih sredstava ne mogu osigurati veća sredstva od onih koja su planirana, od 2010. godine nije bilo uključivanja novih korisnika. Nadamo se boljim vremenima i osiguranju usluga onim osobama kojima je i potrebna, što bi se omogućilo tek donošenjem Zakona o osobnom asistentu.

Najvažnije što se postiglo provedbom ovog projekta je to što se omogućilo osobama s najvećim i najtežim stupnjem invaliditeta da postanu aktivni sudionici i korisni članovi društva s manje ovisnosti o bližnjima. Zabilježeno je iznimno zadovoljstvo korisnika jer im je omogućena veća samostalnost, organiziraju si svoje slobodno vrijeme i aktivnosti prema svojim želja i potrebama ili učine nešto što do sada nisu mogli, posjete mjesta na kojima nisu dugo bili, prate novitete u svojoj okolici, obilaze trgovačke centre, odu na koncerte, crkvu ili na ostala mjesta prema vlastitim željama, iako zbog nepristupačnosti na pojedina mjestima i nadalje ne mogu doći. Dosta članova uključilo se i i različite druge aktivnosti udruge koje su organizirane (npr. redovito prisustvovanje psihološkim, računalnim i kreativnim radionicama, na druženjima, sudjelovanje na javnim okupljanjima, sajmovima, izložbama i sl.). Psihofizički su korisnici znatno bolje i zadovoljniji su sobom i svojom okolinom te neizmjerno zahvalni što im se omogućilo sudjeluju u ovom Pilot projektu i što je društvo prepoznalo da im je pomoć ovog vida itekako potrebna, a MOBMS-u su zahvalni što su omogućili provođenje ovog projekta financirajući ga.