Osobna asistencija i pomoć u kući osobama s najtežim stupnjem invaliditeta

Projektom želimo osobama oboljelim od mutliple skleroze i koje su najtežeg stupnja invaliditeta pružiti osnovne preduvjete za neovisan život. Uključivanjem u projekt im se stvaraju preduvjeti  za ostvarivanje života u kojem oni postaju kreatori ali i kontrolori svoga življenja te se smanjuje njihova nepotrebna ovisnost o članovima obitelji, a povećava i socijalna uključenost. To je moguće ostvariti kroz osiguranje usluga osobnog/e asistenta/ice i domaćina/ice.

Projekt odgovara na slijedeće potrebe korisnika: pomoć u održavanju osobne higijene, pri oblačenju-svlačenju, hranjenju, pripremi obroka, u obavljanju kućanskih poslova, osnovne zdravstvene skrbi, socijalnog uključivanja (pratnja i pomoć u transferima), održavanje okućnice, usluge posredovanja između osobe s invaliditetom i institucija društva vezano uz ostvarivanje različitih prava te uključivanje u organizirane aktivnosti slobodnog vremena kroz različite radionice (kreativne, informatičke, zabavne i sl.),  razgovore i druženja u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti i društvene napuštenosti, duži ostanak u vlastitom domu, stjecanje novih znanja i vještina.

Za podmirenje navedenih potreba korisnika  planira se:
- organizirati "servis" za pomoć u kući,
- osigurati usluge osobne asistencije i
- socijalno uključivanje.

Aktivnosti koje će se provoditi u ovom projektu su sljedeće:

  • utvrđivanje korisnika,
  • potpora korisniku pri anketiranju i odabiru potencijalnih osobnih asistenata i domaćica,
  • edukacija osobnih asistenata i domaćica (upućivanje u provedbu projekta i upoznavanje sa planskom i izvještajnom dokumentacijom),
  • sklapanje ugovora s osobnim asistentima i domaćicama,
  • pružanje usluga osobne asistencije i pomoći u kući korisnicima,
  • mjesečna evaluacija izvješća o radu osobnih asistenata  i poduzimanje akcija u cilju unapređenja rada,
  • timski sastanci,
  • obračuni plaće i isplata po ugovorima,
  • podnošenje izvješća o radu te suradnja sa inicijtorom projekta i donatorom.

Najvažniji rezultati ovog projekta su omogućavanje osobama s najtežim invaliditetom da postaju aktivniji  sudionici i korisni članovi društva s manje ovisnosti o bližnjima.

U provedbu projekta planira se uključivanje 3 korisnika.

Događanja

Pratite nas na Facebooku