Foto galerija

Pogledajte našu galeriju fotografija

Europska komisija usvojila je Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u prosincu 2014. godine. Operativni program sufinancira se sredstvima Europskog socijalnog fonda. Njegova provedba omogućit će znatna ulaganja u područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja.

 

S obzirom da provedba Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. pruža veliku priliku, ali i predstavlja važan izazov za mnoge institucije i organizacije koje će pisati i podnositi svoje projektne prijave u narednom periodu, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odlučilo je informirati što je više moguće potencijalnih korisnika o novom Operativnom programu i motivirati sve potencijalne prijavitelje da iskoriste ovu priliku. Neka od važnih područja koji su uključeni u Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ su područja socijalnog uključivanja i podrške ranjivim skupinama (osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni, mladi, beskućnici, starije osobe, itd.), unapređenje socijalnih usluga, promocija zdravljai razvoj socijalnog poduzetništva (izvor: http://www.esfcroatia.eu/)

 

U okviru navedenog događanja detaljno je predstavljeno kako će se sredstva Europskog socijalnog fonda moći ulagati u socijalno uključivanje do 2023. godine. Također, su predstavljeni primjeri dobre prakse iz drugih zemalja članica Europske unije u području socijalnog uključivanja. U sklopu konferencije, sudionici su imali priliku postaviti pitanja i razmijeniti mišljenja s predstavnicima tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda.

 

Konferenciju je otvorio Ministar rada i mirovinskog sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med. s nekoliko osnovnih općih informacija o Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ i širem kontekstu Europskog socijalnog fonda. Naglasio je kako je područje socijalnog uključivanja posebno izazovno zbog velikih potreba i velikog broja uključenih dionika te rekao da će se posebice voditi računa o razlikama u razvijenosti među županijama jer neke od županija, pa tako i Vukovarsko-srijemska, imaju slabije socio-ekonomske pokazatelje i veće stope siromaštva.
„Republika Hrvatska će kroz niz različitih aktivnosti unutar ESF-a, obuhvatiti više od 160 tisuća nezaposlenih osoba. Za razdoblje 2014.-2020. definiran je financijski okvir te alokacija za Operativni program učinkoviti ljudski potencijali iznosi 1,85 milijardi eura dok za prioritetnu os socijalno uključivanje iznosi više od 385 milijuna eura“, izjavio je ministar Mirando Mrsić.

 

Brojni sudionici konferencije i članovi organizacija civilnog društva, socijalnih partnera, javne uprave i pravosudnog sustava dobili su važne informacije o mogućnostima koje se pružaju u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. u području Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“. Ciljevi prioriteta usmjereni su na potporu socijalno osjetljivim skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu zapošljavanju, kao i na razvoj socijalnih usluga u zajednici koje doprinose općoj zapošljivosti. Ovaj prioritet također ima za cilj unaprjeđenje mogućnosti zapošljavanja i promicanje usklađivanja rada i obiteljskog života kroz razvoj novih i poboljšanje kvalitete postojećih socijalnih usluga u zajednici.

 

O tome Kako će Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. podržati borbu protiv siromaštva i promicati socijalno uključivanje u Hrvatskoj? govorila je voditeljica Službe za EU fondove Ministarstva socijalne politike i mladih, Mirjana Radovan.

 

Kako će Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. podržati borbu protiv siromaštva i promicati socijalno uključivanje u Hrvatskoj kroz aktivnosti u području kulture, govorila je načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije iz Ministarstva kulture, Anastazija Magaš Mesić.

 

Primjer dobre prakse iz zemlje članice Europske unije u području socijalnog uključivanja ranjivih skupina i predstavljanje projekta: START za jednake mogućnosti osobama s invaliditetom na tržištu rada iznijela je Anca Dantes, stručnjakinja za Europski socijalni fond, iz Rumunjske.

 

Primjer dobre praske iz zemlje članice Europske unije u području pružanja kvalitetnijih usluga zdravstvene zaštite iznijela je Julia Bartyzel-Zakrzewska, iz Poslijediplomskog medicinskog centra (Poljska), predstavljanjem projekta: Obrazovanje liječnika za deficitarne specijalizacije – onkologiju, kardiologiju i medicinu rada.

 

Primjer dobre prakse iz zemlje članice Europske unije u području razvoja socijalnog poduzetništva (Finska), iznijela je Ulla Leppanen, stručnjakinja za Europski socijalni fond, predstavljanjem projekta Budimo poduzetni zajedno!

 

Kako će Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. podržati poboljšanje aktivne uključenosti u odabranim depriviranim područjima u Hrvatskoj?, prezentirao je Bartol Zaninović, voditelj Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

 

Kako će Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. podržati pružanje kvalitetnih usluga zdravstvene skrbi od općeg interesa?, prezentirala je Maja Brnas, viši stručni savjetnik u Odjelu za programiranje i koordinaciju projekata EU, iz Ministarstva zdravlja.

 

Kako će Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. podržati pružanje kvalitetnih usluga socijalne zaštite od općeg interesa? objasnila je Mirjana Radovan, voditeljica Službe za EU fondove Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

Kako će Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. podržati socijalno uključivanje ranjivih skupina u turizmu i sektoru ugostiteljstva? objasnila je Natalija Havidić, voditeljica Službe za poslove i projekte EU u turizmu pri Ministarstva turizma.

 

Kako će Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. podržati razvoj socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj? govorio je Filip Miličević, voditelj Odjela za pripremu i provedbu projekata iz područja društvenog poduzetništva iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

 

Nakon predavanja, otvorena je javna rasprava o temama iz predavanja te su prisutni postavljali pitanja svim predavačima. U raspravu se uključilo više predstavnika organizacija civilnog društva, a najviše upita je bilo u vezi izbora projekata (o metodologiji odabira projekata) i izvještavanja na kraju provedbe. Bilo je više pritudžbi na rokove pregledavanja završnih izvješća jer se u principu ne pridžava rokova u kojima je potrebno provoditeljima projekata dati završnu potvro o prihvaćanju/neprihvaćanju izvješća te udruge/organizacije civilnog društva dugi niz mjeseci (čak i više od 9) ne dobivaju nikakvu informaciju niti preostala sredstva. Upiti su zabilježeni te je obećano da će se proslijediti onima na koga se odnose.

 

Izvješće pripremila predstavnica udruge i sudionica konferencije, Nada Pišonić
Slavonski Brod, 27.09.2015.

 • slika_01
 • slika_02
 • slika_03
 • slika_04
 • slika_05
 • slika_06
 • slika_07
 • slika_08
 • slika_09
 • slika_10
 • slika_11
 • slika_12
 • slika_13
 • slika_14