Donatori

dm-drogerie markt

dmTvrtka „dm-drogerie markt“ je pokazala svu svoju humanost i brigu za one najosjetljivije skupine društva. Njihov slogan „tu sam čovjek tu kupujem“ ne pokazuje samo odnos kupaca prema dm-u, nego i odnos dm-a prema svojim kupcima. 

2011. i 2012. godine "dm-drogerie markt" donirao je udruzi poklon-pakete s proizvodima iz njihovog asortimama. Pakete smo podijelili članovima pri obilasku teško prokretnih i nepokretih te na božićno-novogodišnjem druženju organiziranom u prostorijama udruge u Slavonskom Brodu i Kluba Društva u Novoj Gradiški.

Hvala dm-u u ime svih članova Društva na donacijama!

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006

Ljekarna Đurković

Duži niz godina Ljekarna Đurković donira udruzi vitamine, minerale i lijekove protiv bolova. Proizvodi se pakuju i poklanjaju članovima na božićno-novogodišnjem druženju te pri obilasku teško pokretnih i nepokretnih.

Veliko "HVALA" Ljekarni Đurković na donacijama!

 

Zdravstvena ustanova Ljekarna Slavonski Brod

Krajem svake kalendarske godine Ljekarna Slavonski Brod donira udruzi vitamine, minerale i lijekove protiv bolova koje raspoređujemo članovima na božićno-novogodišnjem druženju te pri obilasku teško pokretnih i nepokretnih.

Zahvaljujemo Ljekarni Slavonski Brod na doniranim proizvodima!

 

Ljekarna Matej

Ljekarna Matej je u više navrata donirala udruzi vitamine, minerale i lijekove protiv bolova koji su podijeljeni članovima uz poklon-paketiće pripremljeni povodom obilaska teško pokretnih i nepokretnih članova i na božićno-novogodišnjem druženju.

Ljekarni Matej zahvaljujemo na doniranim proizvodima! 

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Gajić

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Gajić već nekoliko godina donira udruzi konzumna jaja pred božićne i uskrsne blagdane. Pakete prosljeđujemo članovima pri obilasku ili na druženjima organiziranim povodom tih blagdana.

Od srca zahvaljujemo Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Gajić na donacijama!

Donacije i sponzorstva

Događanja

Pratite nas na Facebooku