Fizikalna terapija

Fizikalna je terapija vrlo važan dio liječenja bolesnika s multiplom sklerozom. Osim za vježbe relaksacije i istezanja, postoje vježbe za poboljšanje kontrole pokreta, vježbe kontrole te vježbe snage.

Primjeri vježbi

Dobri oblici vježbanja

Simptomi

Umor

Neuropatske Boli

Bol

Lijekovi

Dijeta i prehrana

Vitamin D

Aktualni događaji