Dokumenti

Operativni plan za 2017. godinu

Izvještaj o radu u 2016. godini

Revizorsko izvješće 2015.

Financijsko izvješće 2015.

Izvješće o radu 2015.

Operativni plan DMSBPŽ za 2016. godinu

Financijski plan DMSBPŽ za 2016. godinu

Rješenje o promjeni Statuta

Pravilnik o volontiranju

Statut usvojen na izvanrednoj skupštini 29.07.2015.

Zapisnik sa redovne izvještajne Skupštine travanj 2015.

Operativni plan rada DMSBPŽ za 2015.

Izvješće Nadzornog odbora DMSBPŽ o poslovanju DMSBPŽ u 2014.

Izvješće o radu 2014.

Financijsko izvješće za 2014.

Zapisnik s izborne Skupštine

Izmjene i dopune Statuta 24.04.2014.

Operativni program za 2014.

Izvješće o radu 2013.

Financijsko izvješće za 2013.

Zapisnik s izvanredne skupštine

Izmjene i dopune Statuta 24.02.2014.

Statut Društva

Strateški plan

Etički kodeks

Zamolba za učlanjenje

Zdravstveno-socijalni list

Anketni upitnik

Izvješće o radu 2011.

Financijsko izvješće za 2011.

Izvješće o radu 2012.

Financijsko izvješće za 2012.

Operativni program za 2013.

Aktualni događaji