3. Sastanaka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija... - Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije

3. Sastanaka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija...

3. Sastanaka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija...

Objavio:

Administrator

Datum:

06.10.2017.

lenta

3. Sastanka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“ i posjeta KOA vezano uz koordinaciju rada OA i pruanja usluge osobne asistencije.

U sklopu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“, kodni broj ugovora: UP.02.2.2.02.0061 Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali 2014- - 2020., financiranog iz Europskog socijalnog fonda, dana 5. listopada 2017. godine, s po?etkom u 15:30 h, u prostorijama Društva multiple skleroze Osje?ko-baranjske upanije odran je 3. Sastanak projektnog tima nositelja projekta Društva multiple skleroze Brodsko-posavske i partnerske organizacije Društva multiple skleroze Osje?ko-baranjske upanije.

Sastanku su bili nazo?ni eljko Pudi? predsjednik udruge Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije, Lidija Kaminski voditeljica projekta, Nada Pišoni? koordinatorica osobnih asistenata nositelja projekta i Kornelija Radi? Balai? predsjednica udruge Društva multiple skleroze Osje?ko-baranjske upanije (Partnerska organizacija 2).

Sastanka smo zapo?eli posjetom korisnika usluge osobne asistencije i njihovih osobnih asistenata. Sastanak smo nastavili u prostoru udruge. Voditeljica projekta prošla je kroz aktivnosti projekta i obavijestila prisutne o tijeku aktivnosti E1 – Pruanje usluge osobne asistencije, V - Promidba i vidljivost, PM – Upravljanje projektom i administracija te da je pra?enje i vrednovanje projekta izvršeno sukladno Op?im i posebnim uvjetima ugovora.

Predsjednici udruga zahvalili su se prisutnima na uspješnoj suradnji.

„Sadraj ove objave isklju?iva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije“, Više informacija na www.esf.hr


Nositelj projekta:

Partneri projekta: