Psiholoka radionica - Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije

Psiholoka radionica

Psiholoka radionica

Objavio:

Administrator

Datum:

09.05.2018.

Dana 8. svibnja o.g. u sklopu trogodišnjeg programa "Mi Moemo Sve" program prevencije institucionalizacije i pove?anje kvalitete ivota oboljelih od multiple skleroze, u Klubu Društva odrala se radionica pod nazivom "Jesu li kroni?ni bolesnici aseksualni?", izvoditeljica Mr.sc. Vesna Oršuli?, dr.med. , specijalist obiteljske medicine, Gestalt psihiterapeut i Seksualni savjetnik.

Osobe s invaliditetom u velikoj su mjeri zakinute za jedno od osnovnih ivotnih prava - za svoj emocionalni ivot, to jest, za svoj seksualni ivot, a sve zbog nametnutih društveno prihvatljivih normi gdje se ljudi koji se po bilo ?emu razlikuju od ostalih jednostavno izoliraju i ,,ostavljaju po strani'' kako ne bi narušili sliku idealnog stanja i kako nam lanu sliku ,,savršenog'' društva ne bi pokvarili.

Svi imamo sli?ne potrebe, jedino nekada trebamo prilagoditi svoje mogu?nosti i usmjeriti ih prema partneru. Sve je mogu?e, pa tako i veza izme?u osobe s invaliditetom i zdrave osobe moe uspjeti ako su ljudi iskreni jedni prema drugima, jer, komunikacija je ipak najbitnija kad se predrasude razbiju.

Naalost, sve ve?i broj pacijenata je zbog seksualne frustracije suo?en sa zdravstvenim problemima i tu „nastupa“ dr. Oršuli?.

Rije? je o terapiji koja bi, smatra dr.Oršuli?, dobro došla svakome od nas, jer nas, na prvom mjestu, podu?ava kvalitetnim partnerskim odnosima, na?inima komunikacije, uvaavanju samoga sebe i svog partnera, ali i anatomiji o kojoj, na alost, još uvijek ne znamo dovoljno i o kojoj, uglavnom u?imo iz pogrešnih, nimalo znanstvenih izvora. Kvalitetna seksualna terapija za koju, iako smo još uvijek relativno zatvorena i ruralna sredina, ima interesa, što smo mogli vidjeti i na ovom predavanju, moe se provoditi individualno ili u paru.

Dr. Oršuli? je za kraj najavila i odravanje radionice u Slavonskom Brodu, 29. svibnja.