4. Sastanak projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta - Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije

4. Sastanak projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta

4. Sastanak projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta

Objavio:

Administrator

Datum:

29.01.2018.

lenta

U sklopu projekta "Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)", kodni broj ugovora: UP.02.2.2.02.0061 Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali 2014- - 2020., financiranog iz Europskog socijalnog fonda, dana 29. sije?nja 2018. godine, s po?etkom u 10;00 sati, u prostorijama Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije odran je 4. sastanak projektnog tima nositelja projekta Društva multiple skleroze Brodsko-posavske i 2. partnerske organizacije (Društva multiple skleroze Osje?ko-baranjske upanije).

Sastanku su prisustvovali eljko Pudi? predsjednik Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije, Lidija Kaminski voditeljica projekta, Nada Pišoni? koordinatorica osobnih asistenata nositelja projekta, Kornelija Radi? Balai? predsjednica Društva multiple skleroze Osje?ko-baranjske upanije (Partnerske organizacije 2), dok 1. partnerska organizacija (Društvo multiple skleroze Poeško-slavonske upanije) iz opravdanih razloga nije mogla prisustvovati sastanku.

Voditeljica projekta prošla je kroz aktivnosti projekta i obavijestila prisutne o tijeku aktivnosti E1 – Pruanje usluge osobne asistencije, V - Promidba i vidljivost, PM – Upravljanje projektom i administracija te da je pra?enje i vrednovanje projekta izvršeno sukladno Op?im i posebnim uvjetima ugovora. Izvijestila je prisutne i o obilasku KOA i OA u Brodsko-posavskoj upaniji te s kakvim problemima se susretalo na terenu (vezano uz koordinaciju rada OA i pruanja usluge osobne asistencije). Nadalje je govorila o provedenim aktivnostima od zadnjeg susreta te o odobrenju 3. ZNS-a i o izvješ?u za 4. ZNS. Prisutnima je predloila da se sljede?i sastanak projektnog tima odri u jednoj od partnerskih organizacija tijekom mjeseca svibnja.

Predsjednici udruga zadovoljni su suradnjom koja se odrava kroz ovaj projekt te su izrazili svoje elje da tako ostane i nadalje.
Sadraj ove objave isklju?iva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije“. Više informacija na www.esf.hr
 

Nositelj projekta:


Partneri projekta:Provedbeno tijelo 1 i 2: