Uvodna konferencija projekta - Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije

Uvodna konferencija projekta

Uvodna konferencija projekta

Objavio:

Administrator

Datum:

01.02.2018.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na uvodnu konferenciju i javno predstavljanje projekta „EU frekvencija“ koja ?e se odrati 27. travnja 2018. s po?etkom u 13,00h.

Dana 23. velja?e 2018. godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova donosi odluku o dodjeli financijske potpore prijaviteljima projekata iz podru?ja Informiranja o EU u okviru raspoloivih sredstava od igara na sre?u u Dravnom porara?unu u 2017. godini. Slijedom provedenog postupka javnog natje?aja za prijavu projekata iz podru?ja Informiranje o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2018. godini, u okviru raspoloivih sredstava od igara na sre?u u Dravnom prora?unu u 2017. godini, u razdjelu 048 Ministarstva vanjskih i europskih poslova, na aktivnosti A777 045 – Informiranje o EU, na prijedlog Stru?nog povjerenstva za ocjenjivanje projekata u postupku natje?aja za dodjelu financijske potpore projektima iz podru?ja Informiranje o EU u 2017. godini, sredstva iz Dravnog prora?una Republike Hrvatske raspore?uju se za financiranje projekata kojima se informira širu javnost, s naglaskom na mla?u populaciju, o Europskoj uniji.
I mi smo na popisu :)

Cilj projekta „ EU frekvencija“ je informiranjem i savjetovanjem putem radionica, radijskih emisija i organizacijom EU kviza na pristupa?an i zanimljiv na?in informirati mlade o Europskoj uniji i mogu?nostima koje im ona prua.
Trajanje provedbe projekta: pet mjeseci

Nositelj projekta:Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske upanije
Ukupna vrijednost projekta: 66.000,00 kn

Uvodna konferencija projekta "EU Frekvencija"

Projekt financira:
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova