1. Sastanka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija... - Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije

1. Sastanka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija...

1. Sastanka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija...

Objavio:

Administrator

Datum:

08.08.2017.

lenta

1. Sastanka projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“

U sklopu projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a)“, kodni broj ugovora: UP.02.2.2.02.0061 Operativnog programa U?inkoviti ljudski potencijali 2014- - 2020., financiranog iz Europskog socijalnog fonda, dana 8. kolovoza 2017. godine, s po?etkom u 10:00 h, u prostorijama Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije odran je 1. Sastanak projektnog tima nositelja projekta i partnerskih organizacija za provedbu projekta Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (oboljele od MS-a).

Sastanku su bili nazo?ni eljko Pudi? predsjednik udruge Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije, Lidija Kaminski voditeljica projekta, ?ur?ica ?uji? administratorica/blagajnica, eljko Mrši? predsjednik udruge Društva multiple skleroze Poeško-slavonske upanije (Partnerska organizacija 1), Nataša Mandi? koordinatorica osobnih asistenata partnerske organizacije 1, Kornelija Radi? Balai? predsjednica udruge Društva multiple skleroze Osje?ko-baranjske upanije (Partnerska organizacija 2) i Kristina Bošnjak koordinatorica osobnih asistenata partnerske organizacije 2.

Voditeljica projekta prošla je kroz aktivnosti projekta i obavijestila prisutne o tijeku aktivnosti E1 – Pruanje usluge osobne asistencije, V - Promidba i vidljivost, PM – Upravljanje projektom i administracija te da je pra?enje i vrednovanje projekta izvršeno sukladno Op?im i posebnim uvjetima ugovora.

Predsjednik udruge nositelja projekta zahvalio se prisutnima na uspješnoj suradnji.

"Sadraj ove objave isklju?iva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske upanije", Više informacija na www.esf.hr

 


Nositelj projekta:

Partneri projekta: