Objavljeno: 26.02.2013.

Izvanredna Skupština Društva 24.02.2014.

Dana 24.02.2014. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama udruge održana je Izvanredna Skupština Društva.

Na inicijativu 1/3 članova Društva, Predsjedništvo je donijelo odluku o sazivu Izvanredne Skupštine. Nakon otvaranja i usvajanja Poslovnika o radu Skupštine, Radno predsjedništvo je nastavilo s radom po usvojenom Dnevnom redu.

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednika;
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Izvanredne Skupštine;
 3. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Radnog predsjedništva,
  2. Verifikacijske komisije – 3 člana,
  3. Zapisničara,
  4. Dva ovjerovitelja zapisnika.
 4. Izvješće Verifikacijske komisije;
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta DMS Brodsko-posavske županije;
 6. Razno.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta obrazložio je Predsjednik. U članku 2. stavak 2) Statuta predložena je promjena skraćenog naziva Društva u "DMSBPŽ". Dosadašnji skraćeni naziv glasio je: „DMS Brodsko-posavske županije“ i neprikladan je za unos u različite sisteme (na blagajnama ili drugim mjestima koja su ograničena brojem znakova). Predložena je i dopuna naziva Društva na engleskom jeziku: „MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF BROD-POSAVINA COUNTY“. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Sljedeća izmjena tj. dopuna odnosi se na djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve. Predložena je dopuna još dvije djelatnosti:

1. Osnivanje neprofitnog radija, iz razloga što je Društvu u sklopu natječaja „Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“ EuropeAid /131893 /M/ ACT /HR, Improving labour market access of disadvantaged groups, Lot 3), odobren projekt „Prvi radio – Neprofitni radio“ u kojem je projektom predviđeno i odobreno osnivanje neprofitnog radija na području grada Slavonskog Broda. Ugovor je potpisan 22. srpnja 2013. godine, a kako bi se moglo krenuti s radio-emitiranjem (ukoliko se dobije radijska frekvencija), neophodno je proširiti djelatnost tj. donijeti odluku o proširenju djelatnosti.

2. Proširenje usluga iz socijalne skrbi sa smještajem. Društvo je do sada registrirano za pružanje usluga iz socijalne skrbi bez smještaja, a kako se u narednom periodu otvaraju i mogućnosti prijave na natječaje EU fondova i nadležnog Mnistarstva s ovom kategorijom usluga, neophodno je i u tom smjeru proširiti djelatnost kako bi teško pokretni i nepokretni članovi Društva u nepovoljnom položaju dobili što kvalitetniju uslugu u omjeru i kvaliteti koja im je neophodna za normalan život.

Predsjednik je također pojasnio i potrebu izmjene članka 30. Statuta Društva. U sovm obrazloženju iznio je činjenice koje su dosta neprikladne i stvaraju određen problem kada se mora brzo reagirati i sazvati Izvanredna Skupština iz nekog određenog. Pri svakom sazivanju Izvanredne Skupštine mora se tražiti potpis najmanje 1/3 članova Skupštine Društva. Predloženim izmjenama ubrzao bi se proces sazivanja Izvanredne Skupštine, na što se nadovezuju i odredbe članka 35. Statuta. Izmjenama i dopunama Statuta omogućilo bi se sazivanje Izvanredne Skupštine Predsjedniku, Predsjedništvu i 1/3 članova Društva, na kojoj bi se raspravljalo samo o onome zbog čega je i sazvana.

Nakon danog obrazloženja, izmjene i dopune Statuta jednoglasno su prihvaćene.

Po završetku radnog dijela Skupštine nastavilo se s neformalnim dijelom i ugodnim druženjem u prostorijama Društva. Predsjednik je pozvao prisutne i na obilazak prostora opremljenog za potrebe pokretanja radio-postaje. Pozivu se odazvao dosta velik broj članova.

Aktualni događaji

 • Međunarodni dan OSI Međunarodni dan OSI U organizaciji Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinca. Više ...
 • Radio 92 FM Radio 92 FM Od 05.09.2014. u Slavonskom Brodu počinje emitiranje prvog neprofinog radia u RH, Radio 92 FM.
 • Redovito Druženje Redovito Druženje Redovito druženje članova u prostorijama Društva 29.12.2014. u 16:00
 • Vježbe u dvorani Vježbe u dvorani Vježbe u dvorani Vijuš se nastavljuaju održavati od 01.09. dva puta tjedno! Svi zainteresirani članovi mogu se javiti udruzi.
 • Terapijsko jahanje Terapijsko jahanje Od pocetka rujna nastavlja se provedba terapijskog jahanja u Slobodnici. Za vise informacija obratiti se udruzi.
 • Rekreacijsko plivanje Rekreacijsko plivanje Od rujna se članovima omogućuje rekreacijsko plivanje u gradskim bazenima. Za više informacija članovi se mogu javiti u udrugu.