Objavljeno: 26.04.2014.

Izborna Skupština Društva 24.04.2014.

U četvrtak, 24. travnja 2014. godine u Domu HVIDR-a u Slavonskom Brodu s početkom u 16:30 sati održana je Izborna Skupština Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije.

Skupštini su, osim članova/ica Društva prisustvovali i gosti, predstavnici lokalnih udruga i ustanova (Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, Informativno-pravnog centra Slavonski Brod, koji je i suradnik organizacija ispred Brodsko-posavske županije u programu ŠALTER te predstavnici udruge Gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije).

D N E V N I   R E D

 1. Otvaranje Skupštine (pozdravna riječ Predsjednika)
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. Verifikacijske komisije – 3 člana
  2. Radnog predsjedništva – 3 člana
  3. Zapisničara,
  4. Dva ovjerovitelja zapisnika
 4. Izvješće Verifikacijske komisije
 5. Izvješće o radu Društva u 2012. godini
   1. Izvješće predsjednika
 6. Financijsko izvješće Društva za 2012. godinu
  1. Izvješće blagajnice
 7. Izvješće Nadzornog odbora
 8. Razrješenje dužnosti dosadašnjih tijela upravljanja (Predsjednika, Predsjedništva, Nadzornog odbora, Stegovnog suda)
 9. Razrješenje dužnosti članova Skupštine Saveza društava multiple skleroze Hrvatske
 10. Prijedlog i imenovanje novih tijela upravljanja (Predsjedništva, Nadzornog odbora, Stegovnog suda)
 11. Prijedlog i imenovanje predsjednika/ce Društva
 12. Prijedlog i prihvaćanje Operativnog plana Društva za  2014. godinu novoizabranog/e Predsjednika/ce Društva
 13. Prijedlog i imenovanje novih članova Skupštine Saveza društava multiple skleroze Hrvatske
 14. Izbor predstavnika za Šporstski savez invalida grada Slavonskog Broda
 15. Izbor predstavnika za Športski savez invalida Brodsko-posavske županije
 16. Izmjene članka 51., 52. i 53. Statuta Društva
 17. Razno.

Predsjednik Društva pozdravio je sve prisutne, zahvalio im se na odazivu te predložio članove Radnog predsjedništva, ali i zamolio članove Skupštine da i oni predlože svoje kandidate. Kako drugih prijedloga nije bilo, njegov prijedlog je prihvaćen te je izabrano Radno predsjedništvo. Protokol Skupštine dalje je tekao prema usvojenom Dnevnom redu. Izabrana je Verifikacijska komisija, zapisničarka i ovjerovitelji zapisnika. Nakon što je ustanovljeno da je na Skupštini prisutan dovoljan broj za pravovaljano donošenje odluka, uslijedilo je podnošenje Izvješća o radu predsjednika Društva Željka Pudića, Financijskog izvješća, koje je pročitala i pojasnila blagajnica Društva Đurđica Ivaniš te izvješće predsjednika Nadzornog odbora Društva. Nakon kraće rasprave, izvješća su jednoglasno prihvaćena. Uslijedilo je razrješenje dužnosti dosadašnjih tijela Društva (Predsjednika, Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovnog suda).

Prema protokolu, uslijedio je izbor novog/e Predsjednika/ce Društva. Predsjednica Radnog predsjedništva Skupštine (gđa Đurina Begić) predložila je za novog predsjednika dosadašnjeg predsjednika Željka Pudića, a kako drugih prijedloga nije bilo, njezin prijedlog jednoglasno je prihvaćen. Tako je za novog predsjedika jednglasno izabran Željko Pudić, koji je Skupštini  predočio Operativni plan rada za 2014. godinu na koji nije bilo dopuna ili primjedbi te su ga članovi Skupštine jednoglasno prihvatili.

Nakon izbora Predsjednika Društva, izabrano je i novo Predsjedištvo (četiri člana), Nadzorni odbor, Stegovni sud, predstavnici Društva za Skupštinu Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, predstavnik za Športski savez invalida grada Slavonskog Broda i Športski savez invalida Brodsko-posavske županije.

Slijedio je prijedlog izmjena članka 51. i  53. Statuta Društva, koji su se odnosili na izbor i imenovanje blagajnika/ce  Društva, a dodatno ih je pojasnio predsjednik Društva. Nakon rasprave, prijedlog  je jednoglasno prihvaćen od strane članova Skupštine.

Kako daljnjih rasprava nije bilo, predsjedica Radnog predsjedništva zaključila  je Skupštinu, zahvalila se svima na sudjelovanju, a predsjednik je prisutne pozvao na skromni domjenak te na nastavak  druženja u prostorijama Društva, kojem su se odazvali gotovo svi članovi.

Aktualni događaji

 • Međunarodni dan OSI Međunarodni dan OSI U organizaciji Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda obilježava se Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinca. Više ...
 • Radio 92 FM Radio 92 FM Od 05.09.2014. u Slavonskom Brodu počinje emitiranje prvog neprofinog radia u RH, Radio 92 FM.
 • Redovito Druženje Redovito Druženje Redovito druženje članova u prostorijama Društva 29.12.2014. u 16:00
 • Vježbe u dvorani Vježbe u dvorani Vježbe u dvorani Vijuš se nastavljuaju održavati od 01.09. dva puta tjedno! Svi zainteresirani članovi mogu se javiti udruzi.
 • Terapijsko jahanje Terapijsko jahanje Od pocetka rujna nastavlja se provedba terapijskog jahanja u Slobodnici. Za vise informacija obratiti se udruzi.
 • Rekreacijsko plivanje Rekreacijsko plivanje Od rujna se članovima omogućuje rekreacijsko plivanje u gradskim bazenima. Za više informacija članovi se mogu javiti u udrugu.